Bigtrade

ТОВ "Біг Трейд Груп"

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ

з врученням заохочувальних призів та призів-подарунків ТОВ «Біг Трейд Груп» у 2021 році. (Організатор маркетингової кампанії – Товариство з обмеженою відповідальністю «Біг Трейд Груп», м. Київ)

1. МЕТА ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Біг Трейд Груп», (надалі – Організатор) з метою маркетингового дослідження споживчого ринку та виявлення попиту на деякі групи товарів, просування та сприяння продажу товарів народного споживання у визначений період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року проводить маркетингову акцію з вручення заохочувальних призів та призів-подарунків (надалі – Акція) особам, які є учасниками даної Акції.

В період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року Організатором визначено загальний Призовий фонд в розмірі 250 000 грн (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), який розподіляється на наступні акції: - «Спеціальний приз акції «Весна подарков» у розмірі 40 000 грн – з 30.03.2021 р.; - «Спеціального призу акції «ПойМай свою удачу» у розмірі 40 000 грн – з 31.05.2021р.; - «Спеціального призу акції «Море счастливчиков» у розмірі 40 000 грн з 31.07.2021р.; - «Спеціального призу акції «Денежная осень» у розмірі 40 000 грн з 30.09.2021 р.; - «Спеціального призу акції «Счастливый чек» у розмірі 40 000 грн з 30.11.2021 р.; - «Спеціального призу акції «Клиент года» у розмірі 50 000 грн з 31.12.2021 р.

1.2. Взяти участь в Акції на добровільній основі може будь-який повнолітній громадянин України, який з будь-яких джерел дізнався про умови проведення даної Акції та приєднався до неї протягом строку, визначеного цими правилами шляхом реєстрації в зручний для нього спосіб. Реєстрація відбувається за багатоканальним телефоном: (044)-228-65-06 (Дзвінки зі стаціонарних телефонів сплачуються згідно з тарифами ПАТ «Укртелеком», дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно із тарифами оператора зв’язку) або поштою за адресою: ТОВ «Біг Трейд Груп», а/с 30, Київ, 03164. Реєстрація є безкоштовною та добровільною. Персональні дані, отримані від Учасників Акції Організатором, у тому числі поштова адреса та номер телефону, вносяться до загальної інформаційної бази даних учасників Акції відповідно до чинного законодавства України. Згідно із вищезазначеним, кожен, хто надав Організатору свої персональні дані для участі в Акції, стає Учасником Акції (надалі – Учасник). Учасник має право на замовлення товарів із каталогів та інших рекламних матеріалів Організатора за власним бажанням та вважається таким, що дав свою беззаперечну згоду щодо дотримання офіційних правил даної Акції і погоджується із подальшим інформуванням його щодо проведення інших заходів Організатора.

1.3. Учасниками Акції не можуть бути власники та працівники Організатора та інших організацій, пов’язаних із проведенням Акції, а також члени їх родин: дружини або чоловіки, діти, батьки, брати чи сестри, дідусі, бабусі, онуки, інші утриманці, опікуни. Якщо таке стає відомим, то Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку виключити таку особу із числа Учасників Акції.

1.4. Організатор затверджує єдині офіційні правила Акції для маркетингових акцій, що проводяться у період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року. Ці правила є дійсними і обов’язковими для виконання Організатором Акції та всіма Учасниками протягом всього терміну дії Акції.

1.5. Своєю участю в Акції Учасники підтверджують свою повну і безумовну згоду на використання наданої ними інформації (в тому числі персональних даних) Організатором Акції для цілей даної Акції, а також з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені та фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, глобальній мережі Інтернет, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

1.6. Учасникам акції рекомендується перевіряти умови цих Правил на предмет їх зміни або доповнення. Продовження участі в Акції після внесення змін або доповнень до цих Правил означає прийняття та повну згоду Учасника з такими змінами або доповненнями.

2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Маркетингова акція з врученням призів є складовою частиною маркетингових кампаній, що проводяться методом прямої адресної пропозиції. Метою проведення таких Акцій є стимулювання клієнта та дослідження споживчого попиту на товари, визначені організатором Акції. Вивчення попиту відбувається на основі наявних відповідей Учасника про згоду щодо прийняття умов Акції та замовлення товару із запропонованих рекламно-інформаційних матеріалів або відмови від такої пропозиції. Маркетинговий аналіз за результатами відповідей дозволяє визначити поточний стан купівельної зацікавленості і попиту та планувати довгострокову торгівельну та цінову політику. На основі вищезазначених даних розробляються нові маркетингові пропозиції для заохочення покупців. Згода або відмова є особистим вибором клієнта, який здійснюється за його власним бажанням та добровільно. Цінова політика Організатора є предметом маркетингового дослідження ринку.

2.2. Дана Акція не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику, грою, участь в Акції є добровільною та безкоштовною: це означає, що Організатор не отримує від Учасників будь-якої винагороди безпосередньо за участь у Акції.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

3.1. Дані правила розроблені відповідно до чинного законодавства України та регулюють порядок проведення Акції та взаємовідносини між Організатором та Учасниками в рамках Акції.

3.2. З метою заохочення клієнтів ТОВ «Біг Трейд Груп» з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року проводить Маркетингову Акцію відповідно до інформації, яка зазначена в цих правилах з врученням призів та призів-подарунків. Потенційним учасникам Акції надсилаються персоніфіковані (іменні) матеріали – листи-звернення із зазначеним унікальним персональним (індивідуальним) номером, каталоги, листівки, тощо (надалі – Маркетингова Пропозиція), які є гарантію реєстрації цього номера за умови виконання правил Акції у списку учасників фінального та проміжних етапів Акції, де будуть визначені переможці. Учасник може мати декілька персональних номерів та замовляти товари у Організатора за кожним із них окремо. Адресату пропонується можливість взяти участь у Акції шляхом надання Організатору своєї персональної інформації Учасника у вигляді відповіді на Маркетингову Пропозицію згідно ст.642 Цивільного Кодексу України.

3.3. Оформлення Маркетингових Пропозицій щодо участі у Акції може відрізнятися, але в обов’язковому порядку має містити: ім’я та адресу адресата, інформацію про встановлені призи, витяг із правил участі у маркетингових кампаніях із зазначенням телефону для отримання більш детальної інформації щодо умов даної Акції. Повернення Учасником заповнених форм у визначений пропозицією термін розглядається як згода на участь у Акції і згода з правилами її проведення.

3.4. В Акції з розіграшу призів та призів-подарунків беруть участь клієнти за умови дотримання наступних вимог: клієнт зробив замовлення хоча б одного товару з будь-якої Маркетингової Пропозиції Організатора упродовж періоду з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року включно та оплатив його.

3.5. Призи Акції можуть, окрім зазначення суми, мати візуальне оформлення у вигляді цінного товару (товарів) відповідної вартості. Організатор Акції залишає за собою право визначати та змінювати оформлення призів, але це не означає збільшення вартості призового фонду Акції. 3.6. Всі адресати-отримувачі інформаційно-рекламних документів від Організатора за умовами Акції оголошуються «Переможцями» (термін «Переможець» означає, що саме даного клієнта було обрано Організатором серед інших клієнтів для відправлення Маркетингових Пропозицій, при одержанні яких адресату надається можливість участі в Акції. Термін «Переможець» не надає безумовне право отримати Призи Акції, а надає право взяти участь у фіналі Акції з розіграшу призів відповідної Акції). Кожен клієнт, який зробить замовлення із певної Маркетингової Пропозиції згідно з умовами, які містяться у ній, може отримати разом із замовленим товаром приз-подарунок (під призом-подарунком мається на увазі можливість клієнта придбати товар за умовною ціною 1 грн).

4. ПРИЗОВИЙ ФОНД АКЦІЇ:

4.1. Загальна сума Призового Фонду – 250 000 гривень (двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), яка зазначена разом із податком на доходи фізичних осіб та виплачується після сплати податку з доходів фізичних осіб згідно п.3 ст.167 Розділу 4 Податкового Кодексу України та інших зборів, передбачених чинним законодавством України, та розподіляється між акціями, які визначені в п.1.1. цих Правил.

4.2. Кожен Учасник, який замовить один або більше товарів із Маркетингових Пропозицій Організатора протягом 10 днів від моменту отримання Маркетингової Пропозиції та оплатить своє замовлення, претендуватиме на отримання призів в Акції з урахуванням цих правил та умов відповідної Акції.

4.3. Визначення переможців Фіналу кожної Акції, які встановлені п.1.1 цих правил відбуватиметься в період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року включно. Учасники Акції, які вчасно замовили та сплатили свої замовлення у період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, беруть участь у визначенні переможців Акції.

4.4. Днем оплати замовлення вважається день надходження грошових коштів в розмірі повної вартості замовлення на розрахунковий рахунок Організатора Акції. Місце та час проведення визначення переможців Акції визначаються Організатором додатково.

4.5. Оскільки неможливо достовірно визначити дату отримання Учасником Маркетингової Пропозиції, до строку 10 днів додається умовний строк доставки поштової кореспонденції – 3 дні. Таким чином для участі в певній Акції Організатором будуть прийматися до уваги замовлення з відбитком поштового штампу із датою відправлення, яка не перевищуватиме 12 днів з моменту відправки Маркетингової Пропозиції адресатові, а також замовлення за телефонами того ж періоду.

5. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ:

5.1. Переможець Фіналу відповідної Акції зобов’язується звернутися за призом протягом 30 днів з моменту оголошення Переможця Фіналу відповідної Акції ;

5.2. ТОВ «Біг Трейд Груп» повідомляє інформацію про особу переможця Фіналу відповідної Акції шляхом розміщення її на своєму сайті або ж шляхом телефонного дзвінка відповідному Переможцю Фіналу Акції.

5.3. У разі якщо Переможець Фіналу Акції відмовляється отримувати приз або ж не звертається за ним в установлений термін, Приз залишається у власності Організатора.

5.4. Організатор не несе відповідальності за подальше використання переможцями отриманої суми призів;

5.5. Організатор залишає за собою право перенести дату визначення власників призів на строк, потрібний для реєстрації всіх учасників у випадку форс-мажорних обставин, а саме: страйк поштових робітників, стихійне лихо природи та ін., передбачені законодавством України випадки форс-мажорних обставин. У цьому випадку нову дату проведення Фіналу відповідної Акції буде оголошено на сайті Організатора мінімум за 10 днів до його початку.

5.6. Клієнти, які внаслідок неправильного або неточного надання інформації (внесення хибних даних в інформаційну базу, її технічні недоліки, втрати даних при передачі інформації, помилки на лінії телефонної мережі, дефекти комп’ютерного обладнання та програм або інші подібні обставини, які сталися не з вини Організатора) не встигли в строк, наведений у цих Правилах, стати учасниками Акції та/або неправильно виконали умови цих Правил, не беруть участі у фіналі відповідної Акції. Організатор також не несе відповідальності за направлену на його адресу інформацію, яка була загублена, неправильно адресована, пошкоджена, мала неповний, нерозбірливий зміст або прийшла із запізненням. Відмова переможця від виконання офіційних Правил Акції розглядається як відмова від призу. Увага! Якщо клієнт, який отримав грошовий приз від Організатора Акції, поверне придбаний ним товар, то він автоматично втрачає статус переможця та відшкодовує збитки Організатору згідно чинного законодавства України.

5.7. Організатор не несе відповідальності за подальше використання переможцями отриманої суми призів.

5.8. У межах дії Акції Організатор може використовувати будь-які способи розповсюдження інформації про Акцію.

5.9. Будь-які матеріали, які клієнт надіслав до Організатора, поверненню не підлягають.

5.10. За підробку платіжних документів, а також за будь-який інший спосіб взяти участь у Акції або спробу претендувати на отримання призу в обхід цих Правил, винні особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

5.11. З усіх питань звертайтеся, будь ласка, з 9:00 до 18:00 години з понеділка по п’ятницю та з 10:00 до 17:00 у суботу (окрім святкових днів) за багатоканальним телефоном (044)-228-65-06 (Дзвінки зі стаціонарних телефонів сплачуються згідно з тарифами ПАТ «Укртелеком», дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно із тарифами оператора зв’язку) або у письмовій формі за адресою: ТОВ «Біг Трейд Груп», а/с 30, Київ, 03164.

5.12. Кожен Учасник Акції, який отримає дані офіційні Правила, витяг із офіційних Правил від Організатора Акції або буде проінформований іншим способом про наявність цих Правил та можливість із ними ознайомитись і вчинить дії з метою участі у відповідній Акції, вважатиметься таким, що повністю проінформований про їх зміст і погоджується з ними.

5.13. Усі спори, пов’язані з проведенням Акції, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти згоди шляхом переговорів, спір підлягає розгляду у судовому порядку згідно із чинним законодавством України.

5.14. Організатор зберігає за собою право доручення організації та проведення даної маркетингової кампанії будь-яким фізичним та юридичним особам.

5.15. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення в умови відповідної Акції, у тому числі подовжувати її тривалість, збільшити/зменшити призовий фонд. Їх оприлюднення відбувається у порядку, визначеному для інформування про Правила Акції (п.5.8.). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення у Маркетингових Пропозиціях Організатора або у інших рекламно-інформаційних кампаніях (у тому числі сайті Організатора, мережі Internet, тощо), якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

ВИТЯГ ІЗ ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ АКЦІЇ:

ТОВ «Біг Трейд Груп» в період з 01.02.2021 р. по 31.12.2021 р. проводить на території України маркетингову Акцію з врученням призів. Учасниками Акції можуть бути лише резиденти України віком від 18 років. Кожному Учаснику Акції присвоюється унікальний персональний номер. Призовий фонд Акцій на період з 01.02.2021 р. по 31.12.2021р. становить 250 000 гривень. Суму призів зазначено разом із податком на доходи фізичних осіб, виплачується відповідно до п.3 ст.167 Розділу 4 Податкового Кодексу України, та інших зборів, передбачених чинним законодавством України. Більш детальну інформацію про правила та умови проведення Акції можна отримати за тел.: (044)-228-65-06, (Дзвінки згідно з оператором мобільного зв’язку).